[doktoranci, pracownicy] CFP: „Common Room: kryzys/katastrofa/apokalipsa?”

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informacje dotyczące kolejnej edycji cyklicznej międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji Common Room, organizowanej w dniach 25-26.10.2019 przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Konferencja jest częścią dorocznego płockiego Festiwalu Themersonów, kilkudniowego wydarzenia prezentującego twórczość urodzonego w 1910 roku w Płocku poety, powieściopisarza, kompozytora, autora awangardowych filmów i filozofa - Stefana Themersona oraz jego żony Franciszki - rysowniczki, malarki, scenografki i realizatorki filmowej, będących nie tylko jednymi z najoryginalniejszych osobowości w polskiej sztuce awangardowej XX wieku, ale także prekursorami wielu współczesnych trendów intelektualnych i artystycznych.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji, zatytułowanej „Common Room: kryzys/katastrofa/apokalipsa?”, jest problematyka szeroko rozumianego kryzysu i jego implikacji – zarówno w wymiarze realnym, jak i wyobrażeniowym. Z jednej strony kryzys prowadzić może w krótszej lub dłuższej perspektywie do namacalnej katastrofy, z drugiej zaś jest bodźcem dla apokaliptycznych wizji końca świata, czy też zagłady ludzkiej cywilizacji. Namysł nad kryzysem, którego świadomość zdaje się dziś przenikać wszystkie sfery naszej aktywności, rodzi nieuchronne obawy o koniec porządku świata, który znamy.

Więcej informacji o konferencji Common Room, Themersonach i Płocku znajdziecie Państwo na: https://pwszplock.pl/konferencja-common-room/

Z wyrazami szacunku,

Jakub Ligor,

Komitet Organizacyjny Konferencji Common Room, PWSZ w Płocku