[studenci] Współpraca przy tworzeniu wystawy w ramach praktyk w NIAiU

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki poszukuje osoby, do współpracy przy tworzeniu wystawy pt.: „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”. Projekt podzielony jest na pięć współgrających ze sobą ekspozycji: w Krakowie dotyczyć będzie zagadnień architektury i urbanistyki z okresu międzywojennego. Kuratorem jest Małgorzata Jędrzejczyk (Instytut Polski w Berlinie, doktorantka w naszym Instytucie).

NIAiU poszukuje osoby, która mogłaby, przy współpracy i pod kierownictwem kuratorki, przeprowadzić kwerendę archiwalną, jeśli będzie potrzeba także zamówić skany obiektów i innych dokumentów ważnych przy przygotowaniu wystawy. Oferuje możliwość odbycia praktyk w instytucie kultury (https://niaiu.pl/praktyki-w-niaiu/ ) oraz udział w montażu wystawy w Hotelu Cracovia pod koniec września tego roku.

Dodatkowo poszukiwane są także osoby, które będą mogły pilnować ekspozycji (w ramach umowy zlecenie).

Zainteresowani proszeni są o kontakt z panią Agatą Wiśnioch z Dział Projektów Zewnętrznych i Wystaw NIAiU