[studenci, doktoranci] CFP: Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Naśladownictwo czy inspiracja? Problem podobieństwa w sztuce”

W imieniu organizatorów Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową „Naśladownictwo czy inspiracja? Problem podobieństwa w sztuce”, która odbędzie się 5–7 czerwca 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w Lublinie.

Do udziału zapraszamy zarówno studentów, doktorantów, jak i młodszych pracowników naukowych. W tym roku w centrum naszych rozważań znajdą się deformacje – pojęcie niejednoznaczne, które odnieść można do przeróżnych dziedzin nauki i życia.

Wśród zagadnień proponujemy:
• odwzorowanie/przekształcenie/kopiowanie;
• fałszerstwa w sztuce;
• "pokrewieństwa" dzieł;
• wejście w rolę - naśladownictwo, czy inspiracja?;
• prawne aspekty inspiracji/naśladownictwa w sztukach;
• motyw fałszerstwa i fałszerze na wielkim ekranie;
• maniera mistrza a problem realizmu;
• warsztat mistrza - "ile Rubensa w Rubensie"?;
• problem inspirowania się i naśladowania mistrzów/prekursorów;
• przykłady, zasady i granice adaptacji jednych mediów za pomocą innych;
• prezentacje wytworów dziedzin sztuki i ich autorów za pomocą innych.

Zachęcamy do własnego interpretowania proponowanego przez nas tematu! Wierzymy, że będzie on atrakcyjny dla historyków sztuki, historyków, filologów, socjologów, kulturoznawców, filozofów, teologów, psychologów, archeologów, politologów a także przedstawicieli nauk ścisłych: lekarzy, weterynarzy, matematyków, fizyków, biologów, architektów oraz innych, niewymienionych tu młodych specjalistów.

Formularz i wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy wysłać wyłącznie na adres: podobienstwa@interia.pl najpóźniej do 28 lutego 2019 roku. Do 11 marca poinformujemy, które referaty zostały zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 minut.

Planujemy również wydać zgłoszone teksty, które przejdą pozytywnie proces recenzji w formie recenzowanej zbiorowej monografii spełniającej wymogi ministerialne.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod linkiem: https://drive.google.com/…/1xRJ2GEAGSCgt7W2vFCddndfRUsc12Ht…

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku!

Do zobaczenia w Lublinie!

Organizatorzy:

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL,

Instytut Historii Sztuki WNH KUL,

Biblioteka Uniwersytecka KUL,

stowarzyszenie ARTmagedon, Galeria 1 im. B. Słomki,

\Muzeum KUL