[pracownicy] Rejestracja na kurs Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi - semestr zimowy 2018/2019

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż dnia 27 września 2018 r. o godz. 9.00 rozpocznie się rejestracja na kurs Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi i potrwa ona do dnia 4 października 2018 r., do godz. 23.55.

W semestrze zimowym 2018/2019 zajęcia z kursu podstawowego będą odbywały się w środy, w terminie od 10 października 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. (14 spotkań, łącznie 28 godzin) i obejmą następującą tematykę:

1.       Komunikacja interpersonalna.

2.       Praca grupowa.

3.       Zdalne nauczanie na UJ – możliwości i projektowanie aktywności.

4.       Uczenie się dorosłych.

5.       Motywowanie studentów.

6.       Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego.

7.       Efekty kształcenia, projektowanie kursu.

8.       Metody kształcenia (w tym metody aktywizujące).

9.       Problem Based Learning.

10.    Ocenianie/ewaluacja wiedzy studenta.

11.    Ocenianie/ewaluacja umiejętności i kompetencji studenta.

12.    Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring.

13.    Osoba z niepełnosprawnością w grupie studenckiej - zadania dla nauczyciela.

14.    Ścieżki rozwoju nauczyciela akademickiego.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu oraz sposobu rejestracji znajdą Państwo na stronie  http://www.arsdocendi.uj.edu.pl/warsztaty/kursy-nauczyciele

Serdecznie zapraszamy do udziału, dzielenia się przykładami własnej dobrej praktyki edukacyjnej, korzystania z doświadczenia innych uczestników i wiedzy prowadzących zajęcia - ekspertów reprezentujących różne wydziały i jednostki UJ. 

W przypadku jakichkolwiek pytań,  uprzejmie proszę o kontakt.

 

Z poważaniem

Anna Szafrańska-Kopeć

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24, pok. 013

31-007 Kraków

tel. 12 663 11 35