[Pracownicy] Wolne miejsca na wyjazdy bilateralne pracowników UJ do uczelni europejskich w roku 2018 i pozaeuropejskich w 2018/19

Szanowni Państwo,

DWM uprzejmie informuje, że pozostały wolne miejsca na krótkoterminowe wyjazdy bilateralne pracowników UJ do uczelni europejskich w Bochum, Bratysławie, Budapeszcie, Heidelbergu, Iwano Frankiwsku, Jenie, Kolonii, Lwowie, Padwie, Peczu, Pradze, Salzburgu, Sankt Petersburgu, Sofii, Trewirze, Wlk Tyrnowie w roku kalendarzowym 2018 oraz wolne miejsca na wyjazdy pracowników UJ do uczelni pozaeuropejskich w Chinach: Minzu University of China, na Tajwanie i w Stanach Zjednoczonych: Utica College w roku akad. 2018/19.

Termin składania dokumentów: do 5 grudnia 2017.

Szczegóły dotyczące wyjazdów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie

http://www.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Jwt0cYNMaiuy/1333512/137840367 

Z poważaniem,

Maria Kantor

Osoba kontaktowa – wymiana z uczelniami europejskimi

Tel. +48 12 663 3014

maria.kantor@uj.edu.pl

Adriana Hołub-Palonka

Osoba kontaktowa – wymiana z uczelniami pozaeuropejskimi

Tel. +48 12 663 3015

adriana.holub-palonka@uj.edu.pl