[doktoranci] Oferta wyjazdowa Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) pojawiły się ogłoszenia dotyczące pobytów stypendialnych dla studentów, doktorantów oraz pracowników w Armenii, Białorusi, Bułgarii, Chinach, Czechach, Chorwacji, Egipcie, Francji, Grecji, Izraelu, Japonii, Kazachstanie, Macedonii, Mongolii, Niemczech, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainie, Węgrzech i Wietnamie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa

Zasady ogólne:

Kandydatów na stypendia zagraniczne zgłaszają pisemnie uczelnie, w związku z tym kandydaci zgłaszają swoje kandydatury w macierzystej uczelni.

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest złożenie w terminie do 7 grudnia 2017 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pok. 25) wymaganych dokumentów.

Uwaga: dokumenty na wyjazd do Izraela należy składać do dnia 23 listopada 2017.

Wymagane dokumenty:

  1. Pismo przewodnie z uczelni,
  2. Formularz wniosku kandydata na wyjazd za granicę (studenci)
  3. List motywacyjny w języku polskim i angielskim,
  4. Kopie dyplomów wraz z ocenami lub zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku (studia I-go stopnia),
  5. CV,
  6. Kopię potwierdzenia przyjęcia na staż przez partnera zagranicznego lub kopię korespondencji z ośrodkiem, do którego kandydat się udaje (nie dotyczy kursów językowych),
  7. Opinię samodzielnego (-ych) pracownika (ów) naukowego (-ych),
  8. Oświadczenie osoby ubiegającej się o wyjazd za granicę

Wszelkie dokumenty należy składać w języku polskim (o ile nie znajduje się inna informacja). Kandydaci powinni wykazać, że wyjazd związany będzie z realizacją zadań przedstawionych w planie badawczym lub liście motywacyjnym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego.

Zarówno „Oświadczenie” jak i „Formularz wniosku” należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć wraz z pozostałymi dokumentami w wyznaczonym terminie.

Jedna osoba może starać się o tylko jedno stypendium w ramach prezentowanej oferty.

Stypendia na letnie kursy językowe przeznaczone są, w pierwszej kolejności, dla studentów danej filologii.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania kształcenia za granicą.

Osoba kontaktowa w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ

Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 15