CFP: "Witraże - sztuka wciąż odkrywana", 25–27 maja 2018 Legionowo

Stowarzyszenie Miłośników Witraży "ARS VITREA POLONA" ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w X konferencji naukowej pt. Witraże -  sztuka wciąż odkrywana.   

Mimo nasilającego się od końca XX wieku zainteresowania witrażem historycznym, pozostaje on najmniej zbadaną dziedziną malarstwa monumentalnego, szczególnie w Polsce. Zaproponowany temat konferencji ma charakter otwarty. Odkrywanie można rozumieć zarówno w sensie dosłownym, jako odnajdywanie dzieł dotąd nieznanych czy zapomnianych, ale także w znaczeniu głębszym – odsłaniającym walory artystyczne i ideowe, wskazującym konteksty.

Konferencja odbędzie się w dniach 25–27 maja 2018 roku w Legionowie. Będzie jej  towarzyszyć jednodniowy objazd, planowany na sobotę 26 maja 2018 r., w trakcie którego uczestnicy będą mogli poznać witraże w kościołach położonych w okolicach Warszawy.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zarówno czynnego, jak i biernego udziału w konferencji oraz deklaracji uczestnictwa w objeździe do 31 grudnia 2017 r. Osoby deklarujące czynny udział prosimy również o dołączenie tematu wystąpienia (referat – do 20 minut, komunikat – do 10 minut) lub postera.

Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast uczestnicy sami pokrywają koszty zakwaterowania (organizatorzy będą służyć listą polecanych hoteli/hosteli), wyżywienia i objazdu. Zainteresowanym, po zgłoszeniu udziału, zostaną przesłane kolejne, szczegółowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych oraz terminu nadsyłania streszczeń. W przypadku dużej liczby zgłoszonych wystąpień sekretariat konferencji zastrzega sobie prawo wyboru referatów i komunikatów.

Zgłoszenia prosimy kierować na adresy mailowe sekretarzy naukowych konferencji:

Beata Fekecz-Tomaszewska febe6@wp.pl

Agnieszka Gola agnieszka.gola@ma.wroc.pl

Magda Ławicka magda.lawicka@ma.wroc.pl

Z poważaniem

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska