CFP: Rok 1968 – kultura, sztuka, polityka

Katedra Kultury Współczesnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Rok 1968 – kultura, sztuka, polityka

Szanowni Państwo!

Rok 1968 był i pozostał jednym z najważniejszych wydarzeń w polskiej historii minionego stulecia. Zapisał się również jako chwila ważna dla przemian polskiej kultury, w tym dla literatury, teatru i filmu.

Celem konferencji, jaką pragniemy zorganizować z okazji 50 rocznicy polskiego Marca, byłaby próba odpowiedzi na pytania o obecność literatury, teatru, filmu, mediów, muzyki, sztuk plastycznych, w przemianach społecznych, kulturowych i politycznych tamtego okresu, jak również o konsekwencje tych przemian dla interesujących nas dziedzin sztuki. Warte uwagi byłyby również późniejsze wyobrażenia roku 1968 w różnych tekstach kultury. Chcielibyśmy także dokonać porównania polskich wydarzeń z tym, co działo się w kulturze europejskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 marca 2018 roku w Bydgoszczy.

Wszystkich zainteresowanych tą konferencją prosimy o zgłaszanie udziału (temat i kilkuzdaniowy abstrakt) do 15 stycznia 2006 roku. Po uzyskaniu zgłoszeń poinformujemy o szczegółach związanych z przyjazdem i pobytem w Bydgoszczy.

Jednocześnie informujemy, że opłata konferencyjna (bez zakwaterowania) wynosi 350  PLN (250 dla doktorantów).

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres Instytutu lub do organizatorów: dr hab. Darii Mazur (kadarka@interia.pl), dr Joanny Szczutkowskiej (histukw@gmail.com) i prof. dra hab. Piotra Zwierzchowskiego (piotrzet@poczta.onet.pl).

dr hab. Daria Mazur

dr Joanna Szczutkowska

prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski