[pracownicy i doktoranci] Konkurs na wyjazdy bilateralne pracowników i doktorantów UJ do uczelni europejskich w roku 2018 i do uczelni pozaeuropejskich w roku 2018/2019

Szanowni Państwo,

DWM ogłasza konkurs na wyjazdy pracowników i doktorantów UJ (bez Collegium Medicum) w ramach porozumień o współpracy z uczelniami europejskimi w roku kalendarzowym 2018 oraz z uczelniami amerykańskimi i azjatyckimi w roku akad. 2018/2019.

Termin składania dokumentów: do 31 października 2017

Szczegóły znajdują się na stronie http://www.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Maria Kantor

Jagiellonian University

International Relations Office

Czapskich 4; 31-110 Kraków

Te. +48 12 663 3014

maria.kantor@uj.edu.pl

www.adm.uj.edu.pl