Międzynarodowa Konferencja - Rzeźba Dzisiaj - Sztuka w przestrzeni publicznej

Dyrektorka Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Eulalia Domanowska zaprasza na konferencję RZEŹBA DZISIAJ. Sztuka w przestrzeni publicznej, która odbędzie się w dniach 20–21 października 2017 r. w Muzeum Rzeźby Współczesnej

W październiku 2017 roku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza na drugą międzynarodową konferencję z cyklu „Rzeźba dzisiaj”. 

Pierwsza edycja (październik 2016r.) wywołała gorącą, interesującą dyskusję, co dało nam asumpt do kontynuowania refleksji nad kondycją rzeźby dzisiaj i ustanowienia cyklu orońskich seminariów, który – jak mamy nadzieję – będzie kontynuowany przez kolejne lata.

Temat wiodący tegorocznej konferencji to sztuka w przestrzeni publicznej: historia, definicje i status tego zjawiska.

W czasie trwania seminarium będzie można w CRP Orońsko zobaczyć wystawę Thorstena Goldberga – wybitnego niemieckiego artysty, jednego z najbardziej znanych twórców sztuki w przestrzeni publicznej.

Do dyskusji zapraszamy historyków i teoretyków sztuki, artystów, socjologów, antropologów kultury, a także osoby odpowiedzialne w wybranych europejskich miastach za profil sztuki w przestrzeni publicznej.

Tym razem stawiamy zatem następujące pytania:
- jak definiujemy sztukę w przestrzeni publicznej?
- jaka jest historia sztuki w przestrzeni publicznej?
- jaka jest różnica pomiędzy sztuką w przestrzeni publicznej a sztuką publiczną?
- jak – z etycznego punktu widzenia – kształtuje się kwestia odpowiedzialności artystów oraz pozostałych uczestników przestrzeni publicznej?
- jak wygląda historia interesujących / kontrowersyjnych / najbardziej (nie)znanych przykładów dzieł sztuki w przestrzeni publicznej?
- w jaki sposób wybrane europejskie miasta (m.in. Berlin, Gdańsk, Monachium, Poznań, Warszawa, Wiedeń…) organizują konkursy na sztukę w przestrzeni publicznej? Kto zasiada w jury takich konkursów? Jacy artyści są zapraszani do udziału w konkursach i dlaczego?
- jaką strategię działań w tej sferze mają poszczególne miasta? Czym te strategie wzajemnie się różnią? Jakie zaś mają punkty wspólne?
- kto finansuje sztukę w przestrzeni publicznej i jaki to ma wpływ na jej charakter?
- jak wyglądają programy związane z kreacją sztuki w przestrzeni publicznej w poszczególnych miastach?
- jaki model sztuki w przestrzeni publicznej byłby najbardziej adekwatny dla polskich miast? Czego możemy w tej kwestii nauczyć się od Berlina, Monachium czy Wiednia?

Serdecznie zapraszamy do dyskusji. Po konferencji ukaże się recenzowany, dwujęzyczny tom drugi serii wydawniczej „Rzeźba dzisiaj”, zapoczątkowanej w 2016 roku.

Bylibyśmy również ogromnie wdzięczni za udostępnienie informacji o konferencji. 
W załączniku program konferencji.

z poważaniem,
Paweł Czyż 

specjalista ds. promocji
Tel.: +48 510 671 722
E-mail: p.czyz@rzezba-oronsko.pl