Dodatkowe dwa 7-dniowe wyjazdy do Uniwersytetu w Heidelbergu (pracownicy naukowi/dydaktyczni)

Szanowni Państwo,

DWM ogłasza możliwość dodatkowych dwóch 7-dniowych wyjazdów dla pracowników naukowych lub dydaktycznych do Uniwersytetu w Heidelbergu w ramach ogólnouczelnianej wymiany bilateralnej do realizacji w okresie 1.09-22.12.2017.

Formularze Zgłoszenie na wymianę bilateralną oraz Program roboczy należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej – Sekcja ds. współpracy międzynarodowej, Czapskich 4, pok. 25,
w terminie do dnia 28 lipca 2017.

Ponadto DWM uprzejmie informuje, że pozostały jeszcze wolne miejsca na wyjazdy  w ramach wymiany bilateralnej w roku kalendarzowym 2017, do realizacji w okresie 1.09-22.12, do następujących uczelni europejskich:
Bratysława – 3 miejsca; Iwano-Frankiwsk – 2 miejsca; Kolonia – 1 miejsce; Pecs – 3 miejsca; Wielkie Tyrnowo - 3 miejsca

Zgłoszenia na wyjazdy przyjmowane są w terminie: do 28 lipca  2017 r.

Formularze zgłoszeniowe i programy robocze znajdują się na stronie:
http://www.dwm.uj.edu.pl/pracownicy/wyjazdy/zasady-ubiegania

Informacje ogólne o wymianie bilateralnej znajdują się na stronie
http://www.dwm.uj.edu.pl/pracownicy/wyjazdy/informacje-ogolne

Z wyrazami szacunku,

Dr Maria Kantor
Jagiellonian University
International Relations Office
Czapskich 4; 31-110 Kraków
ground floor, room no. 25
Tel +48 12 663 3014
Fax +48 12 422 1757
maria.kantor@uj.edu.pl
www.dwm.uj.edu.pl