Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: kurator Zbiorów Muzeum ks. Czartoryskich

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Kurator Zbiorów Muzeum Ks. Czartoryskich

Opis stanowiska:

 • Kierowanie działalnością merytoryczną i naukową nad zbiorami Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Nadzór nad realizacją scenariusza wystaw stałych, opracowywaniem publikacji i katalogów zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Nadzór merytoryczny nad inwentaryzacją i reinwentaryzacją zbiorów
 • Nadzór nad obiektami w zakresie konserwacji, magazynowania i transportowania
 • Nadzór merytoryczny nad wypożyczeniami obiektów z Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Odpowiedzialność za koordynowanie i nadzorowanie pracy zespołu pracowników
 • Nadzór nad katalogowaniem zbiorów i realizowaniem kwerend

Wymagania:

 • Znajomość zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich, problemów muzealnictwa i kolekcjonerstwa polskiego w szeroko rozumianym okresie nowożytnym
 • Stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych
 • Znajomość systemów katalogowania lub inwentaryzowania funkcjonujących w instytucjach muzealnych/naukowych
 • Mile widziana znajomość procesów digitalizacji zbiorów
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem (zespołami badawczymi)
 • Kompetencje interpersonalne, w szczególności umiejętność budowania pożądanych postaw, umiejętność pracy w grupie, asertywność, odpowiedzialność, samodzielność w działaniu
 • Pozytywne nastawienie, otwartość i inicjatywa w działaniu
 • Znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office
 • Znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość innych języków zachodnioeuropejskich (francuski, niemiecki)

Oferujemy:

 • Odpowiedzialne stanowisko
 • Duże możliwości rozwoju naukowego
 • Pracę w fascynującym środowisku ludzi kultury i nauki
 • Prywatną opiekę medyczną
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj teraz!

W swojej aplikacji prosimy o przedstawienie spójnego programu działalności Muzeum, w tym propozycji programu wystaw zmiennych.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.