Wolontariat i praktyki w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród studentów o możliwości odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu w Dziale Edukacji Nauki i Badań WBP w Krakowie. Zapraszamy do odbywania wolontariatu i praktyk również w wakacje.

Poniższej przesyłam szczegółowe informacje. 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu w Dziale Edukacji Nauki i Badań. 

Do zadań praktykantów\wolontariuszy należeć będzie pomoc m.in. przy:

 • zbieraniu danych i opracowaniu materiału statystycznego,
 • pracach biurowych,
 • organizowaniu imprez promujących integrację społeczną oraz edukację dorosłych,
 • opracowywaniu materiałów szkoleniowych, 
 • przygotowaniu kursów e-learningowych,
 • obsłudze użytkowników,
 • redagowaniu i korekcie treści.

Możliwość prowadzenia zajęć:

 • szkoleń komputerowych dla seniorów,
 • spotkań biblioterapeutycznych,
 • zajęć językowych, itp.

Od praktykanta/wolontariusza oczekujemy:

 • zdolności komunikacyjnych,
 • kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • biegłości w obsłudze komputera (zwłaszcza pakietu MS Office) i internetu.

Dodatkowym atutem będzie znajomość:

 • platform: Wordpress, Moodle,
 • programów graficznych: PhotoScape, Gimp,
 • języków obcych.

W zamian oferujemy:

 • pracę uregulowaną umową dla praktykanta/wolontariusza zatrudnionego na okres minimum 31 dni (rozłożonych w dogodnym i uzgodnionym wcześniej terminie),
 • wystawienie referencji i opinii o odbytych praktykach lub wolontariacie,
 • pracę w miłej atmosferze, w towarzystwie innych praktykantów i wolontariuszy (w tym obcokrajowców),
 • zdobycie doświadczania w pracy w wojewódzkiej instytucji kultury.

Listy motywacyjne i CV kandydatów prosimy przesyłać na adres renata.augustyn@rajska.info
 

Z poważaniem,
Renata Augustyn

kierownik Działu Edukacji, Nauki i Badań
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

31-124 Kraków, ul. Rajska 1, pok. 243
tel. 00 – 48 – 12 37-52-285
renata.augustyn@rajska.info
www.rajska.info