CFP: "SZTUKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM W XIX i XX WIEKU"

Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszają na II konferencję pt. SZTUKA  W  ŚWIĘTOKRZYSKIEM W XIX i  XX WIEKU

W dniach 23 -24 listopada 2017 r. planujemy zorganizować w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach drugą ogólnopolską konferencję naukową mającą na celu interdyscyplinarną wymianę poglądów na temat sztuki, która rozwijała się na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci na obszarach między Wisłą a Pilicą. Zakres terytorialny określony w tytule sesji nawiązuje do historycznych odniesień i zmieniających się na przestrzeni ostatnich dekad granic województwa kieleckiego - obecnie Województwa Świętokrzyskiego.

Zapraszamy historyków sztuki, muzealników, historyków, konserwatorów zabytków, kulturoznawców  prosząc jednocześnie, aby prezentowane przez nich nie publikowane wyniki badań nakierowane były na konkretne obiekty, zjawiska artystyczne, twórców z powyższego terenu. Proponujemy tematy dotyczące architektury (np. „dwór polski”, architektura drewniana, neostyle), urbanistyki (kształtowanie estetyki miast i ładu przestrzennego), rzeźby (np. pomniki), malarstwa, fotografii, rzemiosła artystycznego np. Ćmielów (porcelana), zabytków techniki. Liczymy także na ewentualne nowe  wyniki badań o artystach związanych z regionem takich jak np. Józef Brandt, Jacek Malczewski, Jan Styka, Józef Szermentowski, Stefan Żechowski.

 Obok tej problematyki chcemy także zwrócić uwagę na potrzebę naukowej refleksji na temat  nowych instytucji – galerii BWA, rozwoju autorskich galerii prywatnych i innych placówek np. Muzeum Diecezjalnego, Design Centrum Kielce, Muzeum Dialogu Kultur itp. oraz na wybitnych twórców współczesnych, których życiorysy splatały się z badanym regionem np. Marian Czapla, Wincenty Kućma, Adam Myjak, Rafał Olbiński, Paweł Pierściński, Leszek Mądzik.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie załączonych formularzy zgłoszeniowych do dnia 30 czerwca 2017 r.  na adres mailowy: piotr.rosinski@ujk.edu.pl .  Planujemy opłatę konferencyjną wynoszącą 250 zł. W jej ramach zapewniamy druk materiałów w tomie pokonferencyjnym.

 Zapraszamy do udziału

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej                        Prezes Oddziału Kieleckiego SHS

            dr Henryk Suchojad                                                  dr hab. Piotr Rosiński