CFP: "KRYTYKA ARTYSTYCZNA KOBIET"

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w konferencji naukowej KRYTYKA ARTYSTYCZNA KOBIET.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 roku w siedzibie IS PAN w Warszawie ul. Długa 26/28.

Instytut Sztuki PAN podjął inicjatywę opublikowania antologii krytyki artystycznej kobiet w Polsce. Ukazał się już tom poświęcony jej początkom – Pionierki. Krytyka artystyczna kobiet 1839-1879. W bieżącym roku planowane jest wydanie tomu drugiego, obejmującego lata 1880-1914; kolejne tomy będą ukazywały się w następnych latach. W ramach tego projektu pragniemy zorganizować konferencję, mającą na celu zaprezentowanie zagadnień związanych z początkami i rozwojem krytyki artystycznej kobiet w Polsce w XIX i XX wieku. W centrum zainteresowania znajduje się pytanie, na ile krytyka artystyczna kobiet odzwierciedlała odrębny sposób widzenia sztuki i wyrażała kobiece doświadczenie, także przez odniesienia do sztuki tworzonej przez kobiety. Proponujemy również zastanowienie się nad tym, jakim zmianom podlegała tworzona przez kobiety krytyka artystyczna w miarę upływu czasu, zmieniającego się kontekstu historycznego i kulturowego, kształtowania się nowych poglądów na sztukę i jej rolę, a także ewoluowania pozycji kobiety w społeczeństwie. Interesować nas będą mini-monografie poszczególnych krytyczek, analizy różnych aspektów krytyki artystycznej kobiet oraz opracowania odnoszące się do kontekstu ich działalności.

Język konferencji: polski

Planowany czas wystąpień: do 20 minut

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (około 100-150 słów) prosimy nadsyłać do 31 maja 2017 roku na adres: konferencja.krytyczki@gmail.com

Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 30 czerwca 2017 roku .

Planujemy publikację pokonferencyjną. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru tekstów do planowanej książki. Artykuły zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i pokrywa koszty obsługi i cateringu. Wymaganą kwotę należy wpłacać na konto Instytutu Sztuki PAN widoczne na dole strony, z dopiskiem „krytyka artystyczna”.
Na wpłaty oczekujemy do 31 sierpnia 2017 roku.

Uczestnicy konferencji ponoszą koszty noclegu, przejazdu i wyżywienia. Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.

Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres:
konferencja.krytyczki@gmail.com.

Aktualne informacje na temat konferencji będą się ukazywały na stronie Instytutu Sztuki PAN – www.ispan.pl

Komitet naukowy:
dr Beata Łazarz
prof. dr hab. Joanna M.Sosnowska
dr Joanna Stacewicz-Podlipska

Sekretariat:
dr Beata Łazarz
mgr Magdalena Kasa