CFP: "Powrót Czapskiego", Kraków 17-18 X 2017

Muzeum Narodowe w Krakowie i Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Powrót Czapskiego, która odbędzie się w dniach 17-18 października 2017 roku w Krakowie

Jakie trwałe owocowanie tego człowieka, jak wiele dokonał. Czesław Miłosz

W 2016 roku otwarty został w Krakowie Pawilon Józefa Czapskiego – pierwsze  muzeum biograficzne poświęcone temu wybitnemu artyście, współtwórcy polskiej kultury w kraju i na emigracji. Wydawane są kolejne edycje jego książek, otwierane wystawy malarstwa, digitalizowane i opracowywane dzienniki. W ostatnim czasie mamy więc do czynienia ze swego rodzaju „powrotem Czapskiego”.

Pojawia się zatem konieczność ustalenia miejsca Józefa Czapskiego na współczesnej mapie polskiej kultury. Celem i przedmiotem konferencji  jest reinterpretacja jego spuścizny nie tylko jako artysty, ale również jako pisarza i świadka historii XX wieku.

Do udziału w debacie zapraszamy historyków sztuki, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, ale też dydaktyków i muzealników. Mamy nadzieję, że zderzenie odmiennych perspektyw badawczych przyniesie nowe, wieloaspektowe spojrzenie na twórczość i działalność Józefa Czapskiego. Przedmiotem dyskusji chcielibyśmy uczynić trzy zasadnicze obszary tematyczne:

– Czapski jako malarz,

– Czapski jako pisarz,

– biografia Czapskiego.

W ramach tych pól tematycznych proponujemy poruszenie między innymi następujących zagadnień:

  • Miejsce Józefa Czapskiego w polskiej kulturze – dawniej i dziś.
  • Malarskie i literackie powinowactwa Czapskiego – inspiracje i wpływy.
  • Twórczość malarska Czapskiego – interpretacje. 
  • Eseistyka i krytyka artystyczna Czapskiego na tle epoki.  
  • Przyjaźnie literackie i artystyczne Czapskiego (m.in. Miłosz, Vincenz, Stempowski, Herling-Grudziński, Herbert).  
  • Dziennik Józefa Czapskiego – specyfika i paralele w literaturze dokumentu osobistego.
  • Obecność Czapskiego i środowiska „Kultury” w życiu polskiej emigracji i w kraju.
  • Wątki biograficzne – Czapski jako uczestnik i świadek historii XX wieku (m.in. dzieje i spuścizna rodziny Czapskich, losy Polaków w Rosji w XX wieku, działalność wojskowa Czapskiego, sprawa katyńska i jej upamiętnienie).

Równocześnie przedmiotem konferencyjnych wystąpień byłyby takie zagadnienia dydaktyczno-muzealnicze jak:

  •  Muzeum biograficzne w edukacji i dydaktyce.
  • Józef Czapski w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Konferencja odbędzie się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie (al. 3 Maja 1, Kraków). Dla jej uczestników zostaną zorganizowane specjalne oprowadzania po Pawilonie Józefa Czapskiego.

Jako wydarzenie towarzyszące planowany jest wieczór wspomnień o Józefie Czapskim.

Na Państwa zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do niniejszego listu czekamy do 15 maja 2017 roku. Prosimy kierować je na adres: czapskikonferencja@mnk.pl. Wiadomość z odpowiedzią o zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia wyślemy do 15 czerwca 2017 roku.

Czas wystąpień nie powinien przekraczać 20 minut.

Planowana opłata konferencyjna wynosi 300 zł i przeznaczona zostanie na materiały konferencyjne, poczęstunek w trakcie przerw, uroczystą kolację po pierwszym dniu konferencji oraz druk materiałów pokonferencyjnych.

Bierny udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

 

Komitet naukowy konferencji:

prof. dr hab. Renata Przybylska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Aleksander Fiut, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Magdalena Popiel, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Anna Pilch, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Andrzej Betlej, Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Łukasz Gaweł, Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Andrzej Szczerski, Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Komitet organizacyjny konferencji:

dr Marta Rusek, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Wydział Polonistyki     Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Karolina Wawer, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Wydział Polonistyki           Uniwersytetu Jagiellońskiego

Filip Skowron, Muzeum Narodowe w Krakowie

Anna Walczyk, Muzeum Narodowe w Krakowie

 

Sekretarze konferencji:

Filip Skowron, Muzeum Narodowe w Krakowie

dr Karolina Wawer, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt: czapskikonferencja@mnk.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY