CFP: IV Obrady o Kulturze Staropolskiej

Szanowni Państwo,

SKN Nowożytników im. W. Czaplińskiego UWr ma zaszczyt zaprosić na IV ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową studencko-doktorancko-ekspercką, która odbędzie się w ramach cyklicznych Obrad o Kulturze Staropolskiej. Jest to IV edycja z tego cyklu, poprzednie dotyczyły: wolnej elekcji, sporu w kulturze staropolskiej, oraz relacji międzypokoleniowych.
 
Życie codzienne, obowiązki, rytm pracy przerywały wydarzenia związane z cyklem rocznym, kalendarzowym, rytmem życia determinowanym przez przyrodę i realia społeczne. Były to wydarzenia, w których istotnym rolę pełniła religi, święta kościelne (Wielkanoc, Boże Ciało i Boże Narodzenie) i religijne nadawanie znaczeń doświadczeniom osobistym narodzinom, małżeństwom, śmierć. Wszystkie związane były z głęboko zakorzenionymi w tradycji zachowaniami kolektywnymi.. Uroczystości, którym towarzyszyło świętowanie odgrywały ważką i złożoną rolę w kreowaniu kodów kulturowych i kształtowaniu wspólnych wyobrażeń integrujących różne grupy społeczeństwa staropolskiego. 

Miasto, wieś, dwór czy to szlachecki, magnacki czy królewski funkcjonały w określonym rytmie. Rozrywki dawnej wsi związane były ściśle z istniejącymi wówczas zwyczajami. Dzień powszedni, szczególnie wiosną , latem i jesienią, był tak wypełniony pracą i rozmaitymi obowiązkami, że na dzień o rozrywce trudno było nawet myśleć, pora na nią przychodziła w długie, późnojesienne i zimowe wieczory oraz w niedziele i święta. Szczególnego charakteru w życiu wsi nabierały nabożeństwa kościelne. Z pracą chłopów związane były tłoki, wyzwoliny, frycówki. Inną okazję do zabawy stanowiły odpusty, podczas których odbywały się kiermasze. W miastach organizowano specjalne biesiady, posiadały również szereg rozmaitych atrakcji. Często odbywały się tam występy niedźwiedników, linoskoczków, sztukmistrzów, można się było napatrzeć na przejazdy różnych panów, na bardzo częste egzekucje. W największych miastach urządzano festyny z okazji koronacji, elekcji, zaślubin monarszych lub magnackich. W czasie takich uroczystości urządzano masowe zabawy, stawiano bramy triumfalne, oglądano widowiska, instalowano bijące winem fontanny. W XVIII wieku pojawił się w dużych miastach nowy rodzaj rozrywek – tzw. Reduty. Jedną z najbardziej rozwiniętych form życia towarzyskiego była gościna. Przybycie gościa stanowiło pewne urozmaicenie w codziennym życiu. Bogatsza szlachta z poza wymienionych brała udział w zjazdach, polowaniach, sejmikach, trybunałach, sejmach, elekcjach. 

Z kościołem związane było wspomniane już Boże Narodzenie, karnawał a podczas nich kuligi, ostatki, popielec, Wielkanoc, Zielone świątki, sobótki, dożynki, dzień św. Marcina, św. Katarzyny, św. Andrzeja czy św. Mikołaja. Niektóre z tych świąt nosiły cechy pogaństwa. 

Te i inne zagadnienia będziemy rozważać podczas trwania IV Obrad o kulturze staropolskiej.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli (studentów i doktorantów) wszystkich nauk humanistycznych: historyków, socjologów, psychologów, antropologów, etnologów, filologów, filozofów itp.
Konferencja odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49, Wrocław), w dniach 6-7 IV 2017.

Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 12 III 2017.
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i możliwości ich odrzucenia.
O przyjęciu zgłoszeń zostaniecie Państwo poinformowani do dnia 19 III 2017.
 
Link do wydarzenia na facebooku: 
 
Link do strony koła:
 
Serdecznie Zapraszamy!
 
W imieniu KO,
Paweł Borowy