CFP: "Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności"

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie mają zaszczyt zaprosić historyków sztuki – doktorantów i młodych naukowców, do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności (Warszawa, 18–19 maja 2017 roku)

Celem organizatorów konferencji jest stworzenie platformy do prezentacji osiągnięć naukowych młodych badaczy sztuki nowożytnej, ożywionej dyskusji oraz nawiązywania i zacieśniania kontaktów naukowych. Zapraszamy do udziału naukowców reprezentujących różnorodne podejścia badawcze, od tradycyjnych po współczesne. Szczególnie oczekiwane są prezentacje przekrojowych opracowań problemowych, rysujących szeroką perspektywę.

Badaczy zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do nadsyłania propozycji 20-minutowych referatów do 31 stycznia 2017 roku na adres konferencja.nowozytnicy@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia, nieprzekraczające 300 słów streszczenie, dane kontaktowe, afiliację Autora oraz krótki biogram. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konferencji. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przekazana do dnia 8 marca 2017 roku.

Wybrane wystąpienia zostaną opublikowane w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Formularz zgłoszeniowy