Rekrutacja na wyjazd do Izraela semestr letni 2016/2017

Drodzy Studenci i Doktoranci,

do dnia 12 stycznia 2017 roku trwa rekrutacja na wyjazd do Izraela na II semestr roku akademickiego 2016/2017:

Tel Aviv – 1 miejsce dla uczestników wszystkich stopni studiów

University of Haifa  –  1 miejsce dla uczestników studiów II stopnia

                                      1 miejsce dla uczestników studiów III stopnia

 

Rekrutacja prowadzona dotyczy wyłącznie wyjazdów jednosemestralnych bez możliwości przedłużenia.

Stypendysta poza dofinansowaniem kosztów pobytu w uczelni partnerskiej (miesięczna stawka 650 EUR), otrzymają również dofinansowanie kosztów podróży (360 EUR – obliczane według kalkulatora odległości).

Wniosek składający się z niżej wymienionych dokumentów należy złożyć w wersji papierowej w Dziale Międzynarodowej Wymiany Studenckiej:

  • transkrypt ocen wraz z średnią ważoną z roku akademickiego 2015/2016, których zgodność ze stanem faktycznym została potwierdzona przez upoważnionego pracownika sekretariatu lub dziekanatu,
  • kserokopia certyfikatu językowego (na poziomie min. B2) albo Language Proficiency Form (potwierdzających znajomość języka angielskiego lub języka hebrajskiego),
  • list motywacyjny w j. angielskim,
  • dokumentacja osiągnięć naukowych,
  • opinia promotora uwzględniająca przystawalność programu do tematyki pracy doktorskiej (dotyczy uczestników studiów III stopnia)

Opcjonalnie:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Agatą Wądolną (agata.wadolna@uj.edu.pl) lub pod numerem telefonu 12 663 15 16

Pozdrawiam serdecznie/Kind regards, 

Agata Wądolna

Outgoing Erasmus+ Coordinator
International Students Mobility Office
Jagiellonian University (PL KRAKOW01)