Kwalifikacja na wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi

Szanowni Państwo,

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ Akcja Mobilność z krajami partnerskimi (KA 107).
Zgłoszenia na wyjazd prosimy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej w terminie od 13 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.

Prosimy pamiętać, że zgłoszenie na wyjazd powinno zawierać następujące dokumenty: 

a. Uzupełnione zgłoszenie na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych podpisane przez kandydata oraz kierownika macierzystej jednostki,

b. Indywidualny programu nauczania lub szkolenia: Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training –uzgodniony i podpisany przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki.

c. Certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka, będące częścią formularza aplikacyjnego.

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Zgłoszenia osób, które otrzymały finansowanie w dwóch poprzednich rundach konkursu Mobilność  z krajami partnerskimi (KA 107) rozpatrywane będą w drugiej kolejności. 


Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku oraz szczegółowe informacje o konkursie  dostępne są na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej pod adresem: http://www.erasmus.dwm.uj.edu.pl/konkurs-2016/2017-i-2017/2018 
Realizacja wyjazdu może nastąpić w semestrach:  letnim roku akademickiego 2016/2017 lub  zimowym roku akademickiego 2017/2018

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela

Izabela Zawiska,

izabela.zawiska@uj.edu.pl,

tel. 12 663 30 13

Oferta wyjazdów:

 

 

KRAJ

 

 

JEDNOSTKA

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA

 

 

JEDNOSTKA UJ

LICZBA MOŻLIWYCH WYJAZDÓW

Wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

ALGIERIA

University of Algiers 3*

wszystkie dyscypliny

-

2

1

SERBIA

University of Novi Sad

serbska literatura
i lingwistyka

Instytut Filologii Słowiańskiej

1

1

KENIA

University of Nairobi

nauki o środowisku

Instytut Nauk o Środowisku

2

2

BIAŁORUŚ

Belarusian State University

chemia

Wydział Chemii

1

-

GRUZJA

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

wszystkie dyscypliny

-

1

-

ROSJA

St. Petersburg University

chemia

nauki o ziemi

Wydział Chemii,

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

1

-

ROSJA

Moscow State University

chemia

nauki o ziemi

Wydział Chemii,

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

1

-

EGIPT

Cairo University

wszystkie dyscypliny

-

4

1

UKRAINA

National University of Kyiv Mohyla Academy

wszystkie dyscypliny

-

1

-

IZRAEL

The Herbew University of Jerusalem

wszystkie dyscypliny

-

1

-

IZRAEL

Haifa University**

wszystkie dyscypliny

-

2

-

*termin realizacji wyjazdu: jedynie semestr letni 2016/2017

** umowa w trakcie negocjacji, wyjazd będzie możliwy dopiero po sfinalizowaniu podpisania umowy

Załączniki:

  1. Indywidualny program nauczania
  2. Indywidualny program szkolenia
  3. Zgłoszenie na wyjazd w celach dydaktycznych
  4. Zgłoszenie na wyjazd w celach szkoleniowych