Wymiana bilateralna z uczelniami europejskimi w roku kalendarzowym 2017 oraz z uczelniami amerykańskimi i azjatyckimi w roku akad. 2017/2018

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na wyjazdy w ramach wymiany bilateralnej z uczelniami europejskimi w roku kalendarzowym 2017 oraz z uczelniami amerykańskimi i azjatyckimi w roku akad. 2017/2018.

Zgłoszenia na wyjazdy przyjmowane są w terminie od 3 do 31 października 2016 r. w DWM, sekcja ds. współpracy międzynarodowej, Czapskich 4, pok. 25

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie aktualności DWM
http://www.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci

Formularze zgłoszeniowe i programy robocze:
http://www.dwm.uj.edu.pl/pracownicy/wyjazdy
http://www.dwm.uj.edu.pl/pracownicy/wyjazdy/zasady-ubiegania