Kwalifikacja 2016/2017 na wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ uprzejmie informuje o trwającej kwalifikacji na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ Akcja Mobilność z krajami programu (KA 103) oraz Akcja Mobilność z krajami partnerskimi (KA 107).

Zgłoszenia na wyjazd należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej w terminie od 12 września do 7 października 2016 r.

Prosimy pamiętać, że zgłoszenie na wyjazd powinno zawierać następujące dokumenty:

  1. Uzupełnione zgłoszenie na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych podpisane przez kandydata oraz kierownika macierzystej jednostki,
  2. Indywidualny programu nauczania lub szkoleniaMobility Agreement-Staff Mobility For Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training  uzgodniony i podpisany przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki.
  3. Certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka, będące częścią formularza aplikacyjnego.

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku oraz szczegółowe informacje o konkursach  dostępne są na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej pod adresem: http://www.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:

Izabela Zawiska

izabela.zawiska@uj.edu.pl,

tel. 12 663 30 13.

Data opublikowania: 24.08.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak