Kwalifikacja 2016/2017 na 2 wyjazdy pracowników dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ do Uniwersytetu w Nowym Sadzie (Serbia)

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ uprzejmie informuje o trwającej kwalifikacji na dwa  1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych do Uniwersytetu w Nowym Sadzie (Serbia), z którym została podpisana umowa o wymianie kadry akademickiej w ramach Programu Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi (KA107).

Umowa z instytucją partnerską podpisana została w obrębie dziedziny literatura i lingwistyka w zakresie serbskiej literatury i lingwistyki, dlatego priorytetowo traktowane będą aplikacje pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Kandydaci z pozostałych jednostek również mogą składać wnioski aplikacyjne.

Liczba miejsc: 2

Wyjazdy mogą być realizowane wyłącznie w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, w okresie od 1 października 2016 do 10 lutego 2017 r.

Zgłoszenia na wyjazd należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej  w terminie od 16 sierpnia do 6 września 2016 r.

Prosimy pamiętać, że zgłoszenie na wyjazd powinno zawierać następujące dokumenty:

  1. Uzupełnione zgłoszenie na wyjazd w celach dydaktycznych podpisane przez kandydata oraz kierownika macierzystej jednostki,
  2. Indywidualny programu nauczaniaMobility Agreement-Staff Mobility For Teaching uzgodniony i podpisany przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki.
  3. Certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka, będące częścią formularza aplikacyjnego.

Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teachingpodpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku oraz szczegółowe informacje o konkursie  dostępne są na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej pod adresem: http://www.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela

Izabela Zawiska,

izabela.zawiska@uj.edu.pl

Data opublikowania: 24.08.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak