Nabór na rezydencję artystyczną w Wiedniu i Salzburgu

Szanowni Państwo,

Urząd Kanclerza Austrii we współpracy z KulturKontakt Austria ogłaszają nabór na rezydencję artystyczną w Wiedniu i Salzburgu. Pobyt rezydencyjny służyć ma poznaniu austriackiej kultury i nawiązaniu kontaktu z artystami i artystkami. Celem pobytu jest zrealizowanie własnego projektu.

Stypendia skierowane są do twórczyń i twórców następujących dziedzin: 
• sztuki piękne 
• fotografia artystyczna 
• sztuka wideo i mediów 
• design 
• kompozycja muzyczna 
• literatura 
• literatura dla dzieci i młodzieży 
• tłumaczenia literackie 
• animacja kultury 
• sztuka kuratorska 
Można ubiegać się o stypendium wyłącznie w jednej dziedzinie, czas trwania pobytu rezydencyjnego zależny jest od wybranej dziedziny.

O rezydencję ubiegać mogą się: artyści i artystki nie mieszkający na stałe w Austrii i nie posiadający obywatelstwa austriackiego. Premiowana jest znajomość języka niemieckiego i angielskiego.

O rezydencję nie mogą ubiegać się osoby, które brały już udział w programach rezydencyjnych KulturKontakt Austria, Urzędu Kanclerza Austrii lub Federalnego Ministerstwa Nauki, Sztuki i Kultury.

Wiek: Osoby ubiegające się o rezydencję muszą mieć ukończone 40 lat, to znaczy urodzić się po 31 grudnia 1976. Jeżeli o rezydencję ubiega się para artystów, kryterium wieku musi spełniać co najmniej jedno z nich.

Szczegóły oferty stypendialnej oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2016 (decyduje data stempla pocztowego) wyłącznie pocztą na adres 
Bundeskanzleramt Österreich 
Abteilung II/6 
Concordiaplatz 2 
1010 Wien 
Zgłoszenia wysyłane elektronicznie nie będą honorowane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: charlotte.sucher@bka.gv.at, tel. 0043 (0)1 53115 ‐ 206860.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty, do umieszczenia informacji o rezydencji na Państwa stronach internetowych i na profilach mediów społecznościowych oraz do przekazania jej potencjalnie zainteresowanym artystom i artystkom.

Z pozdrowieniami

Jolanta Żukowska 
Austriackie Forum Kultury w Warszawie 
Próżna 7/9 | PL-00-107 Warszawa 
(+4822) 526-88-26 
jolanta. zukowska@bmeia.gv.at 
www.austria.org.pl | http://www.facebook.com/osterreichisches.warschau

Załączniki

CFP english

CFP deutsch

Formularz zgłoszeniowy 

 

Data opublikowania: 20.08.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak