±∞Zachęta Program Stypendialny

Szanowni Państwo!

Celem Programu ±∞Zachęta jest wspieranie magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.

Program będzie wspierał badaczy, którzy w swoich pracach podejmują analizę tematów powiązanych z szeroko pojętą działalnością Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki, począwszy od powstania TZSP, poprzez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Państwową Galerię Sztuki aż po Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem przynajmniej jednego z następujących zagadnień: polityki kulturalnej PRL; historii wystawiennictwa i muzeologii; mecenatu państwa; monografii artystów; ekonomii; problemów prawnych; funkcjonowania instytucji kultury w dobie transformacji. Program skierowany jest do kierunków humanistycznych oraz ekonomicznych.

W 2015 roku Fundacja GESSEL przyznała stypendium doktoranckie Krzysztofowi Kościuczukowi na dokończenie pracy pt. Wybrane zagadnienia dotyczące wystaw sztuki w latach 60. i 70. w Polsce.

 Zgłoszenia do konkursu o nagrodę za najlepszą prace magisterską należy składać do 30 lipca 2016 roku. Zgłoszenia do konkursu o stypendia doktoranckie należy składać do 10 października 2016 roku.

 

informacje o programie znajdą Państwo:

www.zacheta.art.pl/Fundacja GESSEL dla Zachęty

www.gessel.pl/Fundacja GESSEL dla Zachęty

www.facebook.com/Fundacja GESSEL dla Zachęty

Data opublikowania: 05.07.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak