Konferencja "Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku", organizowanej przez Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie w dniach 10-11 października 2016 roku.

Jest to kontynuacja problematyki zainicjowanej w roku 2014, skoncentrowanej na zagadnieniach takich jak: Ciało, strój, biżuteria:

  • jako przekaźnik sygnałów definiujących osobę i czas,
  • jako kod z zapisem wyrażającym idee, światopogląd, mody,
  • jako system znaków określających tożsamość polityczną, społeczną, kulturową.

Problem trzech odrębnych zagadnień: ciała, stroju, biżuterii połączyliśmy razem, aby na tle przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku, śledzić nie tylko ich wygląd, ale też zachodzące między nimi relacje, nadawane im znaczenia, wywołane skutki, pełnione funkcje w życiu prywatnym pojedynczych osób jak również w życiu  zbiorowości.

Projektowany plan konferencji obejmuje panel otwierający oraz trzy panele szczegółowe poświęcone trzem tytułowym zagadnieniom: ciała, stroju, biżuterii.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tą problematyką do prezentacji wyników badań, wymiany myśli i dyskusji.

  • Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
    i odesłanie jej do dnia 10 września 2016 roku na adres: ewaletkiewicz@wp.pl
  • Razem z kartą zgłoszenia prosimy przesyłać krótkie streszczenie wystąpienia (około 1200 znaków). Wystąpienia Prelegentów przewidywane są na 20 minut.
  • Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Mieści się w niej druk materiałów z konferencji, poczęstunek w trakcie przerw, kolacja w pierwszym dniu obrad.   

     Opłatę prosimy przesyłać na konto:

      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

            95 1140 1094 0000 2905 1600 1129 - mBANK S.A. O/Lublin

            z dopiskiem "Ciało, strój, biżuteria"

  • Szczegółowy program konferencji oraz dalsze informacje zostaną przesłane Prelegentom we wrześniu.

W załączeniu przesyłamy Kartę zgłoszenia.

Przewodnicząca konferencji: dr hab. Ewa Letkiewicz
Sekretarz konferencji: dr Barbara Niścior

Data opublikowania: 13.05.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak