Dotacja celowa Wydziału Historycznego UJ dla młodych naukowców i doktorantów

Szanowni Państwo,

przesyłam w załączeniu wniosek o dotację celową dla młodych naukowców i doktorantów, zachęcając Państwa do skorzystania z tej oferty. Dołączam również regulamin konkursu.
Wypełnione aplikacje proszę złożyć w sekretariacie macierzystego Instytutu do dnia 20 maja 2016 r.
Formularz elektroniczny wniosku i regulamin konkursu będą dostępne także na stronie internetowej Wydziału Historycznego.

Z poważaniem
Stanisław Sroka
Prodziekan Wydziału Historycznego UJ

Formularz i regulamin

Data opublikowania: 19.04.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak