Konferencja: "HISTORIA – KONSERWACJA – REWITALIZACJA. FUNKCJONOWANIE REZYDENCJI REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH"

Szanowni Państwo!

Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej: HISTORIA - KONSERWACJA - REWITALIZACJA FUNKCJONOWANIE REZYDENCJI REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH

Sesja odbędzie się w dniach 26-28 września 2016 r. w Pałacu Biedermanna (Łódź, ul. Franciszkańska 1/5)

Kształtowanie się i funkcjonowanie rezydencji – kompozycji przestrzennej składającej się z reprezentacyjnego budynku mieszkalno-administracyjnego, ogrodu oraz zaplecza gospodarczego – ściśle zależne było od procesu wyodrębniana się elit politycznoekonomicznych w strukturze feudalnej. Skala i forma rezydencji określały miejsce i znaczenie właściciela w strukturze społecznej. Pierwszy kryzys funkcjonowania wielkoskalowych zespołów nastąpił po załamaniu się dominacji struktur agrarnych w końcu XIX i w XX w. Zawężenie zaplecza finansowego właścicieli ziemskich doprowadziło do ograniczania reprezentacji, a nawet do destrukcji obiektów, które znikały całkowicie z krajobrazu, bądź uległy transformacji, jako element związany z mechanizmami gospodarki kapitalistycznej, jak na przykład adaptacja na pałac czynszowy. Właścicielami, obok ziemiaństwa, staje się bogata burżuazja. Drugim przełomowym okresem dla funkcjonowania rezydencji stały się zmiany społeczno-polityczne po 1945 r., które doprowadziły do daleko idącej destrukcji dziedzictwa rezydencjonalnego, związanego ściśle z grupami społecznymi, zwalczanymi przez socjalistyczna władzę - ziemiaństwem i burżuazją. Wywłaszczenie dotychczasowych właścicieli i zmiana funkcji budowli na muzealne, szkolne, kulturalne (Wiejskie Domy Kultury, galerie, muzea) i administracyjne (siedziby dyrekcji PGR-ów i Spółdzielni Produkcyjnych, siedziby urzędów i organizacji politycznych) odcisnęły się tragicznie na większości obiektów. Trzeci okres i inne problemy, nadal o przeważającej negatywnym znaczeniu, pojawiły się po odzyskaniu niepodległości w 1989 r. Likwidacja PGR-ów, roszczenia spadkobierców blokujące działania remontowe, reprywatyzacja dla spadkobierców nie posiadających zdolności inwestycyjnych, wreszcie spekulatywna sprzedaż w celu „uwolnienia" działki sprawiły, że kondycja siedzib ziemiańskich i burżuazyjnych narażona jest na liczne zagrożenia Zarysowane wyżej mechanizmy, funkcjonujące w trzech epokach, dotyczyły również rezydencji położonych w regionie łódzkim. Powyższy obszar, w przeważającej mierze pokrywający się z obecnym województwem łódzkim stanowi terytorium historycznych województw: rawskiego, sieradzkiego i łęczyckiego oraz częściowo brzesko-kujawskiego i kaliskiego. Pewnego rodzaju naturalną granicę obszaru stanowią linie rzek Wisły, Pilicy i Warty. Celem konferencji jest podjęcie naukowej analizy zjawisk związanych z historycznym i współczesnym funkcjonowaniem rezydencji, prezentacji zagrożeń oraz pozytywnych rozwiązań umożliwiających zachowanie tej części dziedzictwa kulturowego. Przewidujemy również prezentację przykładów z innych krajów, by stworzyć możliwość wymiany doświadczeń. Chcielibyśmy aby konferencja stała się także forum dyskusyjnym między naukowcami, przedstawicielami służb konserwatorskich, decydentami, właścicielami oraz użytkownikami rezydencji. W ramach sesji przewidziany jest jednodniowy objazd naukowy (28 września).

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów wraz z abstraktem (250-300 słów). Przewidziana jest opłata konferencyjna w wysokości 250 zł / 60 EUR. Powyższa kwota zostanie przeznaczona m. in. na pokrycie kosztów objazdu, cateringu oraz materiałów konferencyjnych (książki abstraktów, monografii).

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 28 maja 2016 r. na adres: rezydencje2016@gmail.com Decyzję o wynikach kwalifikacji przekażemy drogą mailową do 18 czerwca 2016 r.

Koordynacja naukowa:

prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz (XVI-XVIII w.)

prof. dr hab. Piotr Gryglewski (XVI-XVII w.)

prof. dr hab. Krzysztof Stefański (XIX-XX w.)

Sekretarz naukowy konferencji: mgr Alina Barczyk 

zaproszenie

formularz zgłoszeniowy

Data opublikowania: 04.04.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak