Stypendia rządu koreańskiego dla studentów i doktorantów

Uprzejmie informujemy o nowych ofertach stypendialnych na rok akademicki 2016/2017 ogłoszonych przez rząd koreański:

1. Dwuletnie studia II stopnia

2. Trzyletnie studia doktoranckie

Poprzedzone rocznym kursem języka koreańskiego.

Do rozdysponowania są 3 miejsca na całą Polskę.

Koordynacją i organizacją rekrutacji oraz kwalifikacją studentów zajmuje się Wydział Wymiany Międzynarodowej BUWiWM (http://buwiwm.edu.pl/inne-stypendia/) Na wskazanej stronie internetowej można znaleźć wykaz wymaganych dokumentów oraz dokładniejsze informacje dotyczące oferty wyjazdowej.

Kandydatów na stypendia zagraniczne zgłasza Uniwersytet Jagielloński.

W związku z tym, prosimy o złożenie wymaganych dokumentów (1 oryginał i 3 kopie) do Działu Współpracy Międzynarodowej  (ul. Czapskich 4, pok. 25)  do środy, 9 marca, do godz. 12.00.

Kwestionariusz kandydata powinien być podpisany i opieczętowany przez Dziekana Wydziału.

Podpis władz rektorskich w imieniu Kandydatów oraz wysłanie dokumentów do BUWiWM leżą po stronie DWM.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Ul. Ogrodowa 28/30

00-896 Warszawa

Tel (022) 826 7434

Oraz:

Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ

Ul. Czapskich 4 pok.25

31-110 Kraków

Anna Wyżykowska

Tel (012) 663 3015

Email: anna.wyzykowska@uj.edu.pl

 

 

Data opublikowania: 05.03.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak