800-lecie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach - konferencja naukowa poświęcona dziejom, kulturze i sztuce benedyktynek i benedyktynów w Polsce i w Europie

W tym roku świętujemy jubileusz 800-lecia fundacji Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, jednego z najstarszych i istniejących bez przerwy żeńskich klasztorów na ziemiach polskich. Z tej okazji Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach organizuje w dniach 14-15 października 2016 r. konferencję naukową poświęconą dziejom, kulturze i sztuce benedyktynek i benedyktynów w Polsce i w Europie. Jej celem jest prezentacja ich dorobku oraz aktualnej problematyki badawczej, wyników najnowszych odkryć i dyskusja nad szeroko pojętym dziedzictwem ruchu benedyktyńskiego. W szczególności pragniemy się skupić nad dziejami Staniąteckiego opactwa na tle benedyktyńskich klasztorów w Polsce i jej najbliższych sąsiadów. 

Konferencja odbędzie się w Zamku Królewskim w Niepołomicach (piątek) i w Opactwie Mniszek Benedyktynek w Staniątkach (sobota). Uprzejmie prosimy o nadsyłanie do końca marca 2016 r. propozycji referatów (do 25 minut) i komunikatów (do 10 minut) z półstronicowym streszczeniem na adres mailowy: staniatki@upjp2.edu.pl lub do koordynatora konferencji dra Józefa Skrabskiego: jozef.skrabski@gmail.com

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń. Organizatorzy zapewniają uczestnikom noclegi w Niepołomicach lub w Staniątkach i częściowe wyżywienie. 


Z wyrazami szacunku, 
Karolina Sarkowicz 
Sekretarz konferencji

Data opublikowania: 03.02.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak