Konferencja „Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności"

Katedra Historii Sztuki Nowożytnej oraz Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pod roboczym tytułem „Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności", która odbędzie się w Krakowie, w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII, w dniach 23-24 czerwca 2016 roku.

Jej celem będzie prezentacja wyników najnowszych badań nad wieloma zagadnieniami związanymi z organizacją produkcji artystycznej, problematyką technologiczną i konserwatorską, funkcją i symboliką dzieł rzemiosła artystycznego, w szczególności tkanin zabytkowych i złotnictwa w szeroko pojętej kulturze dnia codziennego oraz inwentaryzacją i digitalizacją szat liturgicznych i paramentyki sakralnej.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie do końca lutego 2016 r. propozycji referatów (do 25 minut) i komunikatów (do 10 minut) z półstronicowym streszczeniem na adres mailowy sesji: rzemioslo@upjp2.edu.pl lub kontakt z koordynatorem konferencji, Panią mgr Karoliną Sarkowicz (e-mail: ka.sarkowicz@gmail.com, tel. 608735595).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń. Organizatorzy zapewniają uczestnikom noclegi w Krakowie i częściowe wyżywienie.

Data opublikowania: 01.02.2016
Osoba publikująca: Agata Dworzak